2017, Random Thoughts

Love is Grace

Inspired by a friend, got to make my own transcription too…

Based on 1 Corinthians 13:4-7

Grace is patient, Grace is kind.
Grace is not jealous, She is not pompous,
Grace is not inflated, Grace is not rude,
Grace does not seek her own interests,
Grace is not quick-tempered,
She does not brood over injury,
Grace does not rejoice over wrongdoing
but rejoices with the truth.
Grace bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things.

Ehime Prefecture, Japan

Monthly General Meeting Speech

Ohayou Gozaimasu.
Grace to moushimasu.
Cebu kara kimashita.
Ni juu roku sai desu.

Watashi wa, koko ni, hataru koto ga dekite,
kansha shite imasu.
Watashi wa hito to kankyou ga suki desu.
Koko ni iru ma ni, nihongo o motto benkyou shitai desu.
Soshite, ryuchou ni hanaseru you ni naritai desu.
Mata, watashi wa oishii ryouri wo tsukureru you ni naritai desu.
Douzo yoroshiku onegaishimasu.

*And I got a good feedback from our hr 🙂